ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบีโอแอล

เพื่อพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกับเรา

 

WORK EXPERIENCE

"ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงาน

และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร"

BOL PEOPLE

Be Your Own Leader

Think Create Deliver

Go Above & Beyond

 

LIFE @ BOL

"รอยยิ้มของพนักงาน"

         คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน

Human Resources Senior/ Supervisor

Data Analyst / Data Scientist

Customer Service Officer / Supervisor

Account Executive

Product Development

Technical Leader

Marketing Manager

นักศึกษาฝึกงาน