ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบีโอแอล

เพื่อพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกับเรา

 

WORK EXPERIENCE

"ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงาน

และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร"

BOL PEOPLE

Be Your Own Leader

Think Create Deliver

Go Above & Beyond

 

LIFE @ BOL

"รอยยิ้มของพนักงาน"

         คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน

Data Analyst / Data Scientist

Product Development Manager

Senior Java Developer

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor / Internal Audit Assistant Manager)

นักศึกษาฝึกงาน

  • Facebook
  • YouTube

©Business Online Public Company Limited