นโยบายการใช้คุ้กกี้  
(Cookies Policy) 

ข้อ 1.        คุกกี้คืออะไร 

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ (“เว็บไซต์”) ข้อมูลและการตั้งค่าที่หลากหลายจะถูกจัดเก็บไว้เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ คุกกี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้ทางเว็บไซต์เท่านั้น 

ข้อ 2.       การใช้คุกกี้ 

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเนื้อหาของเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ทางการตลาด และการจัดทำสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียกดูบนเว็บไซต์

 

คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น วันที่ เวลา และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการท่านตามความพึงพอใจและความสนใจของท่าน รวมถึงป้องกันและตรวจจับการดำเนินการที่อาจเป็นการต้องห้าม หรือไม่ได้รับอนุญาต สำหรับบริการบางประเภท บริษัทฯ เสนอทางเลือกให้ท่านในการเก็บรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านไว้ในคุกกี้ได้ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีก เมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์ในภายหลัง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสม ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกปิดการใช้งานหรือถูกลบ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น 

 

บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.bol.co.th

ข้อ  3.      ผู้ให้บริการภายนอก 

เว็บไซต์บางส่วนอาจแสดงเนื้อหาจากผู้ให้บริการภายนอก โดยผู้ให้บริการดังกล่าวอาจใช้คุกกี้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน และติดตามตรวจสอบการใช้งานออนไลน์และรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของท่าน ผู้ให้บริการอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการโฆษณาบนเว็บไซต์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน และ จากนั้น คัดเลือกเนื้อหาโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่น คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามตรวจสอบอื่นของผู้ให้บริการไม่อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายการใช้คุกกี้นี้ และบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าถึง หรือมีอำนาจควบคุมเหนือการดำเนินการใด ๆ ของผู้ให้บริการนั้น 

 

ข้อ  4.      ตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ 

ท่านอาจลบการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และตั้งค่าดังกล่าวขึ้นใหม่ เพื่อปิดการใช้งาน หรือลบคุกกี้ และยังคงสามารถใช้งานเว็บไซต์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ จำเป็นต้องใช้คุกกี้ และการปิดการใช้งานหรือการลบคุกกี้ดังกล่าวอาจกระทบต่อการเข้าถึง ความราบรื่น ความสะดวก และ/หรือฟังก์ชัน (Function) บางอย่างของเว็บไซต์