บีโอแอล
ผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการตัดสินใจ
อันดับหนึ่งของไทย

1.6M

ฐานข้อมูล 1.6 ล้าน

ธุรกิจทั่วไทย

350M

ฐานข้อมูล 350 ล้าน
ธุรกิจทั่วโลก

1st

ระบบช่วยตัดสินใจ

รายแรกของไทย

เป็นผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจอย่างครบวงจร

จุดมุ่งหมายของเราคือการให้บริการข้อมูลธุรกิจ ข่าวสาร การวิเคราะห์ และระบบตรวจสอบข้อมูล อย่างครบวงจร เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

พัฒนาที่สุดของเทคโนโลยี
เพื่อบริการข้อมูลที่แม่นยำ

เราค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นำที่สุดของเทคโนโลยีจากหลายประเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ประมวลผล นำเสนอข้อมูลในหลากหลายมิติ

เพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับลูกค้า

ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุด

ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเป็นหัวใจหลักในการทำงานของเรา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายให้มีความปลอดภัยสูงสุด