นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินประจำปี 2565

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

สิ้นปีงบประมาณ

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2564

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

สิ้นปีงบประมาณ

งบการเงินประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

สิ้นปีงบประมาณ

งบการเงินประจำปี 2562

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

สิ้นปีงบประมาณ