เพิ่มขีดความสามารถด้วยข้อมูล

และการวิเคราะห์เชิงลึก

D-U-N-S Number

ตัวเลข 9 หลักที่ใช้ระบุความมีตัวตน
ทางธุรกิจ

เพื่อเข้าถึงข้อมูลและความเชื่อมโยง

ภายในองค์กรของบริษัททั่วโลก

D&B Report
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงลึก

รายงานข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงลึก
ของบริษัทมากกว่า 214 ประเทศทั่วโลก

Portfolio Manager
ป้องกันหนี้เสีย ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ของคุณ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้า

ด้านพฤติกรรมชำระหนี้ เพื่อป้องกันหนี้เสีย

Supplier Portfolio Manager

เพิ่มอำนาจการต่อรอง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของ Supplier ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

GRS (Global Reference Solution for Government)
ดูความเชื่อมโยงของผู้บริหาร

เปลี่ยนความซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย

มองภาพความเชื่อมโยงผู้บริหารแต่ละบริษัทจากทั่วทุกมุมโลก

D&B Hoovers
ผู้ช่วยในการค้นหาข้อมูลเชิงลึก

เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มยอดขาย

และวิเคราะห์คู่แข่งทางเศรษฐกิจทั่วโลก

ครอบคลุม 125 ล้านบริษัท

รู้จัก Dun & Bradstreet มากขึ้น