ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
(ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สำหรับแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ หรือคำร้องเรียนพิเศษต่างๆ เช่น การปฎิบัติงานไม่ถูกต้องของผู้บริหาร การกระทำผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย และอื่นๆ

สามารถส่งข้อความถึง คุณอนันต์ ตังทัตสวิสดิ์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
ตามข้อมูลติดต่อด้านล่าง

คุณอนันต์
ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  • Facebook
  • YouTube

©Business Online Public Company Limited