top of page

BOL เข้าลงทุน PeerPower สร้างนวัตกรรมการเงินสู่ตลาด

อัปเดตเมื่อ 9 ม.ค. 2563

09 ต.ค. 2560 | กรุงเทพธุรกิจบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ: BOL) ผู้นำด้านโซลูชั่นเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจประกาศการลงทุนในบริษัท เพียร์พาวเวอร์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ในประเทศไทย PeerPower ให้บริการสินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ (Unsecured Loan) โดยได้พัฒนาระบบประมวลเครดิต (credit scoring) เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ รูปแบบการให้บริการของ PeerPower มีความน่าสนใจและยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนซึ่งบริการรูปแบบนี้เรียกว่า “ตลาดสินเชื่อออนไลน์” (online marketplace lending) ซึ่งระบบจะทำการจับคู่ผู้ขอสินเชื่อกับนักลงทุนโดยปราศจากตัวกลาง 


PeerPower นำเสนอบริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการในตลาดทั่วไปใน 3 แง่มุมด้วยกัน

  • “ฉลาดกว่า” กล่าวคืออัตราดอกเบี้ยของผู้กู้แต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครดิตสกอร์ที่บริษัทประเมินได้ 

  • “เร็วกว่า” ผู้ขอสินเชื่อสามารถทำการสมัครและติดตามผลผ่านระบบออนไลน์จึงมีความรวดเร็วกว่าการขอสินเชื่อในปัจจุบันโดยผู้กู้จะทราบผลอนุมัติและอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นได้ภายใน 3 วันทำการเท่านั้น

  • “ดีกว่า” PeerPower เข้าใจถึงอุปสรรคและความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคในการขอสินเชื่อจึงนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านั้นโดยสินเชื่อที่ขอผ่าน PeerPower ไม่ใช้หลักทรัพย์และผู้ขอสินเชื่อสามารถปิดยอดหนี้ก่อนกำหนดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 


ขณะนี้ PeerPower รออนุมัติใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ P2P lending จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกำลังอยู่ในขั้นเจรจาเพื่อทดสอบการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ของธปท. เพื่อนำนวัตกรรมทางการเงินสู่ตลาดโดยสมบูรณ์ 

คุณแจ็คมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหารของ BOL กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านโซลูชั่นเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจในประเทศไทย BOL ได้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่จำนวนมากเราเชื่อว่าบริการสินเชื่อออนไลน์ของ PeerPower จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริงทั้งในฝั่งของผู้กู้ที่ให้ความสำคัญต่อความรวดเร็วของการอนุมัติสินเชื่อและในฝั่งนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่จูงใจ 

คุณวรพล พรวาณิชย์ ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเพียร์พาวเวอร์จำกัด กล่าวว่า เรามีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมการเงินในอนาคตพันธกิจของ PeerPower คือการผลักดัน “ความยุติธรรมทางการเงิน” และ“อิสรภาพทางการเงิน” ให้เกิดขึ้นจริงเราต้องการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเราสนับสนุนการขอสินเชื่อที่ก่อประโยชน์เช่นสินเชื่อเพื่อการรวมหนี้หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดกิจการทางเรามีความยินดีอย่างมากที่ BOL มีวิสัยทัศน์เดียวกับเราและเข้าร่วมลงทุนใน PeerPower


ดู 449 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page