นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษา สาขา การตลาด, การบริหารจัดการ, บัญชี, ทรัพยากรบุคคล, เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • Facebook
  • YouTube

©Business Online Public Company Limited