• Facebook
  • YouTube

©Business Online Public Company Limited

MatchLink จัดสัมมนาฟรี เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ในยุคดิจิทัล

อัพเดตเมื่อ: ม.ค. 9


เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา MatchLink ร่วมกับธนาคารยูโอบี จัดงานสัมมนา "SMEs ล้ำสมัย สู่การเติบโตในยุค 5G" ณ อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 ห้อง ASIC โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า บรรยายในหัวข้อ "แนวทางพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล"


นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกสองท่านคือ คุณนรินทรา บุนนาค มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน "MatchLink แพลตฟอร์มเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ในยุคดิจิทัล" และคุณเถกิง อมรรุจิ ผู้อำนวยการ Credit Product ธนาคารยูโอบี บรรยายในหัวข้อ "สินเชื่อธุรกิจในยุค 5G" โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก
ดู 80 ครั้ง