• Facebook
  • YouTube

©Business Online Public Company Limited

บีโอแอลร่วมวิ่งเพื่อการกุศล maiA Virtual Run 2019

อัพเดตเมื่อ: ม.ค. 9บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือบีโอแอล เข้าร่วมโครงการ "maiA Virtual Run 2019" โครงการวิ่งสะสมระยะทางเพื่อการกุศล ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รายได้ทั้งหมดเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้แก่สภากาชาดไทย โดยเริ่มวิ่งเพื่อสะสมระยะทางตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 และบริษัทบีโอแอลได้รับเหรียญจากการวิ่งในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 23 เหรียญดู 174 ครั้ง