BOLเข้าลงทุนในบริษัทPeerPowerผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์
บริษัทบิซิเนสออนไลน์จำกัด (มหาชน) ประกาศการลงทุนในบริษัทเพียร์พาวเวอร์จำกัด PeerPower ผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ในประเทศไทย
BOLเข้าลงทุนในบริษัทPeerPowerผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์
< >

 

 

BOL เข้าลงทุนในบริษัทPeerPowerผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์

บริษัทบิซิเนสออนไลน์จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ: BOL) ผู้นำด้านโซลูชั่นเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจประกาศการลงทุนในบริษัทเพียร์พาวเวอร์จำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ในประเทศไทย PeerPower ให้บริการสินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ (unsecured loan) โดยได้พัฒนาระบบประมวลเครดิต (credit scoring) เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อรูปแบบการให้บริการของPeerPowerมีความน่าสนใจและยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนซึ่งบริการรูปแบบนี้เรียกว่า“ตลาดสินเชื่อออนไลน์” (online marketplace lending) ซึ่งระบบจะทำการจับคู่ผู้ขอสินเชื่อกับนักลงทุนโดยปราศจากตัวกลาง 

PeerPower นำเสนอบริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการในตลาดทั่วไปใน 3 แง่มุมด้วยกัน


1.)“ฉลาดกว่า” กล่าวคืออัตราดอกเบี้ยของผู้กู้แต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครดิตสกอร์ที่บริษัทประเมินได้ 
2.) “เร็วกว่า” ผู้ขอสินเชื่อสามารถทำการสมัครและติดตามผลผ่านระบบออนไลน์จึงมีความรวดเร็วกว่าการขอสินเชื่อในปัจจุบันโดยผู้กู้จะทราบผลอนุมัติและอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นได้ภายใน 3 วันทำการเท่านั้น
3.)“ดีกว่า” PeerPower เข้าใจถึงอุปสรรคและความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคในการขอสินเชื่อจึงนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านั้นโดยสินเชื่อที่ขอผ่าน PeerPower ไม่ใช้หลักทรัพย์และผู้ขอสินเชื่อสามารถปิดยอดหนี้ก่อนกำหนดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ขณะนี้ PeerPower รออนุมัติใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ P2P lending จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกำลังอยู่ในขั้นเจรจาเพื่อทดสอบการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ของธปท. เพื่อนำนวัตกรรมทางการเงินสู่ตลาดโดยสมบูรณ์ 

คุณแจ็คมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหารของ BOL กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านโซลูชั่นเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจในประเทศไทย BOL ได้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่จำนวนมากเราเชื่อว่าบริการสินเชื่อออนไลน์ของ PeerPower จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริงทั้งในฝั่งของผู้กู้ที่ให้ความสำคัญต่อความรวดเร็วของการอนุมัติสินเชื่อและในฝั่งนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่จูงใจ 

คุณวรพล พรวาณิชย์ ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเพียร์พาวเวอร์จำกัด กล่าวว่า เรามีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมการเงินในอนาคตพันธกิจของ PeerPower คือการผลักดัน “ความยุติธรรมทางการเงิน” และ“อิสรภาพทางการเงิน” ให้เกิดขึ้นจริงเราต้องการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเราสนับสนุนการขอสินเชื่อที่ก่อประโยชน์เช่นสินเชื่อเพื่อการรวมหนี้หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดกิจการทางเรามีความยินดีอย่างมากที่ BOL มีวิสัยทัศน์เดียวกับเราและเข้าร่วมลงทุนในPeerPower

เกี่ยวกับบริษัทบิซิเนสออนไลน์จำกัด (มหาชน) (BOL)


บริษัทบิซิเนสออนไลน์จำกัด (มหาชน) ให้บริการข้อมูลข่าวสารการวิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจนอกจากนี้บริษัทยังจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของลูกหนี้การค้าจากบริษัทต่างๆที่ร่วมโครงการกับบริษัทอีกด้วย เกี่ยวกับบริษัทเพียร์พาวเวอร์จำกัด PeerPower ให้บริการสินเชื่อผ่านระบบตลาดสินเชื่อออนไลน์ (online marketplace lending) ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำการจับคู่นักลงทุนกับผู้ขอสินเชื่อโดยปราศจากตัวกลางนอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบประมวลเครดิต (credit scoring) สำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือและคัดกรองผู้ขอสินเชื่อโดยผู้ขอสินเชื่อจะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมในขณะเดียวกันนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่จูงใจ

 

 

 

 เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser: Internet Explorer 10 ขึ้นไป และ Firefox, Chrome, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด